tv4play logo

Myter om FN:s migrationsavtal

8 december 2018 2:10 min

På måndag kommer Sverige att ställa sig bakom FN:s flyktingramverk - en avsiktsförklaring för förbättrat samarbete kring migration. Sedan sluttexten godkändes i våras har ett tiotal nationer valt att hoppa av överenskommelsen och i sociala medier sprids budskapet att Sveriges självbestämmande i migrationsfrågan hotas.