tv4play logo

Döcirkel om den egna döden

3 mars 2019 2:02 min

Döden undviker vi oftast att tala om. Men i Östersund deltar en grupp pensionärer i en kurs som går ut på att prata om just det oundvikliga och hur man förbereder sig både mentalt och praktiskt för sin egen död.