tv4play logo

Hennes yrkeskår får ta emot mest hot: ”Får låsa in oss”

11 mars 2019 3:04 min

Spottloskor, dödshot och misshandel. Det är vardag för tågpersonal runt om i landet som nu larmar om en ohållbar situation. Statistik från arbetsmiljöverket vittnar om en skrämmande arbetsmiljö för lokförare och tågvärdar. Karolin Morisso är en av dem.