tv4play logo

Ännu ett fartyg i sjönöd utanför Norges kust

23 mars 2019 2:30 min

Samtidigt som ett kryssningsfartyg evakueras på 1 300 personer skickar ett annat fartyg i samma område också mayday-signaler.