tv4play logo

Snömängden i norr har ökat 25 procent de senaste 15 åren

24 mars 2019 1:56 min

Våren är på väg - men än faller snön i norra Sverige. Naturskyddsföreningen har studerat de ökande snömängderna i Norrbotten som sammanfaller med mildare vintrar: "Ett tydligt tecken på klimatförändringar", säger Kjell-Arne Johansson.