tv4play logo

Delade meningar om statligt innehav i Telia kan säljas

26 mars 2019 0:45 min

På torsdag ska riksdagens näringsutskott rösta om statens innehav i Telia ska säljas. Redan i dag enades försvarsutskottet om att samhällsviktiga nätverk, för t ex krypterad kommunikation mellan myndigheter, inte får äventyras. Men huruvida en försäljning därmed är möjlig, råder det delad mening om.