tv4play logo

Svensk ubåt under ismassorna vid Antarktis domedagsglaciär

14 april 2019 2:05 min

För första gången har en undervattensfarkost tagit sig under Antarktis enorma ismassor. Och det är den svenska forsknings ubåten Ran, som stått för bedriften under en amerikansk-brittisk expedition. Forskarna vill få svar på hur snabbt isarna smälter – och för att kunna förutspå hur havsnivån globalt kommer att stiga på grund av klimatförändringarna.