tv4play logo

Kommuner i möte med Säpo om IS-återvändare och barn

24 april 2019 1:49 min

Ett 40-tal svenska kommuner kan behöva ta emot IS-återvändare och deras barn – i vissa fall föräldralösa. Enligt "Center mot våldsbejakande extermism" är kommunerna väl förberedda – men det finns också gott om problem som måste hanteras. I dag informerades kommunerna av bland annat Säpo och polisen om möjliga risker: