tv4play logo

Sverige fryser militär operation i Irak

15 maj 2019 1:45 min

Det alltmer höjda tonläget mellan USA och Iran gör att flera europeiska länder idag valt att ta hem personal från Irak, däribland Sverige, som avbryter sin militära operation. Det rör sig om en styrka på minst 70 svenskar som finns i Irak med uppgift att utbilda de irakiska försvarsstyrkor.