tv4play logo

Barn till dödade IS-terrorister har landat

15 maj 2019 2:11 min

Sju föräldralösa svenska barn har landat i Sverige efter att ha hämtats från Al-Hol-lägret i Syrien. Av allt att döma är barnen nu omhändertagna av socialtjänsten i Göteborg där man menar att det finns kompetens att hjälpa dem.