tv4play logo

Polisfacket: ”Låt norska poliser jobba i Sverige”

17 maj 2019 2:02 min

Sverige har för få poliser, Norge har i överflöd. Svenska polisfackets lösning är att låta norska poliser jobba här. Nu vill man att regeringen utreder möjligheten.