tv4play logo

Missouri följer Alabama – skärper abortlagarna

17 maj 2019 6:02 min

Missouris representanthus har röstat ja till skärpta abortlagar. Lagförslaget förbjuder abort från och med vecka åtta. Abort blir endast acceptabelt efter det om det krävs för att rädda kvinnans liv.