tv4play logo

Rekordsatsning på översvämningsskydd – ”Tagit höjd för klimatförändringar”

18 maj 2019 2:05 min

Sverige satsar mer än någonsin på att förebygga naturskador. Sedan MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fick ökade anslag så kommer det från 2017 till och med i år ha betalats ut över 220 miljoner till bland annat översvämningsskydd. På många håll en förutsättning för bebyggelse längs vattendrag.