tv4play logo

Rekordsatsning på översvämningsskydd – ”Tagit höjd för klimatförändringar”

TV4 Nyheterna

Sverige satsar mer än någonsin på att förebygga naturskador. Sedan MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fick ökade anslag så kommer det från 2017 till och med i år ha betalats ut över 220 miljoner till bland annat översvämningsskydd. På många håll en förutsättning för bebyggelse längs vattendrag.

Rekordsatsning på översvämningsskydd – ”Tagit höjd för klimatförändringar”

TV4 Nyheterna

Sverige satsar mer än någonsin på att förebygga naturskador. Sedan MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fick ökade anslag så kommer det från 2017 till och med i år ha betalats ut över 220 miljoner till bland annat översvämningsskydd. På många håll en förutsättning för bebyggelse längs vattendrag.