tv4play logo

EU-länderna som är emot abort

22 maj 2019 1:29 min

De flesta länder i Europa har relativt liberal abortlagstiftning. Men det finns några undantag. På Malta är abort förbjuden under alla omständigheter både kvinnan och läkare som genomför aborten kan dömas till fängelse. Här är andra länder där det i princip är olagligt av avbryta en graviditet