tv4play logo

Här bryter May ihop när hon meddelar sin avgång

24 maj 2019 4:18 min

Veckan efter att May avgått som partiledare kommer processen med att utse efterträdare att inledas, säger den brittiska premiärministern i sitt avgångstal där hon också understryker att hon gjort allt som står i hennes makt för att få igenom ett brexitavtal. Hennes röst brister mot slutet av det korta tillkännagivandet. - Det har varit mitt livs mest hedervärda uppdrag att tjäna landet jag älskar.