tv4play logo

Järvaveckan: Debatt mellan S och M om jobben

12 juni 2019 7:33 min

Riksdagsledamoten Josefin Malmqvist (M) och Trafikutskottets ordförande Anna Johansson (S) debatterar om vad som måste göras för att fler utrikes födda ska komma i arbete.