tv4play logo

Rekordmånga anlagda bränder i Sverige

TV4 Nyheterna

Förra året bedömde räddningstjänsten att över tusen bränder i Sverige var avsiktliga. Det är den högsta siffran som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hittills kunnat uppmäta.

Rekordmånga anlagda bränder i Sverige

TV4 Nyheterna

Förra året bedömde räddningstjänsten att över tusen bränder i Sverige var avsiktliga. Det är den högsta siffran som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hittills kunnat uppmäta.