tv4play logo

Rekordmånga anlagda bränder i Sverige

10 juli 2019 2:03 min

Förra året bedömde räddningstjänsten att över tusen bränder i Sverige var avsiktliga. Det är den högsta siffran som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hittills kunnat uppmäta.