tv4play logo

Riskfyllt när ebola nått miljonstad

TV4 Nyheterna

Oron stiger efter att ebolan i Kongo-Kinshasa nått miljonstaden Goma. Än så länge är det bara en person som diagnosticerats – men blödarfebern är mycket smittsam och enligt

Riskfyllt när ebola nått miljonstad

TV4 Nyheterna

Oron stiger efter att ebolan i Kongo-Kinshasa nått miljonstaden Goma. Än så länge är det bara en person som diagnosticerats – men blödarfebern är mycket smittsam och enligt