tv4play logo

Brott med hedersmotiv kan få egen brottsrubricering

Regeringen kommer under dagen att tillsätta en utredning för att skärpa lagstifningen kring hedersrelaterade brott.