tv4play logo

Konflikten mella Iran och USA eskalerar

20 juli 2019 1:30 min

Irans beslag av den brittiskflaggade svenskägda oljetankern kommer efter en rad händelser i den eskalerande konflikten mellan Iran och USA. Maktkampen har hårdnat sedan USA drog sig ur kärnteknikavtalet förra året.