tv4play logo

Mobilkartläggning anklagas ha dålig täckning

22 juli 2019 2:07 min

Nedsläckningen av det fasta telefonnätet fortsätter och glesbygder i mobilskugga tystnar. Samtidigt menar kritiker att Post- och telestyrelsens kartläggning av var behovet av nya mobilmaster är störst inte utgår från var människor verkligen bor.