tv4play logo

Mobilkartläggning anklagas ha dålig täckning

Nedsläckningen av det fasta telefonnätet fortsätter och glesbygder i mobilskugga tystnar. Samtidigt menar kritiker att Post- och telestyrelsens kartläggning av var behovet av nya mobilmaster är störst inte utgår från var människor verkligen bor.

Mobilkartläggning anklagas ha dålig täckning

Nedsläckningen av det fasta telefonnätet fortsätter och glesbygder i mobilskugga tystnar. Samtidigt menar kritiker att Post- och telestyrelsens kartläggning av var behovet av nya mobilmaster är störst inte utgår från var människor verkligen bor.