tv4play logo

Allt snabbare utrotning av djurarter

TV4 Nyheterna

På lördagen inleddes den stora CITES-konferensen i Schweiz om hoten mot djur- och växtarter i världen. Mötet är det första efter den FN-rapport som slog fast att en miljon arter kan komma att vara hotade om utvecklingen inte vänder. Många av punkterna syftar till nya avtal för att stoppa handeln med djurdelar.

Allt snabbare utrotning av djurarter

TV4 Nyheterna

På lördagen inleddes den stora CITES-konferensen i Schweiz om hoten mot djur- och växtarter i världen. Mötet är det första efter den FN-rapport som slog fast att en miljon arter kan komma att vara hotade om utvecklingen inte vänder. Många av punkterna syftar till nya avtal för att stoppa handeln med djurdelar.