tv4play logo

Allt snabbare utrotning av djurarter

På lördagen inleddes den stora CITES-konferensen i Schweiz om hoten mot djur- och växtarter i världen. Mötet är det första efter den FN-rapport som slog fast att en miljon arter kan komma att vara hotade om utvecklingen inte vänder. Många av punkterna syftar till nya avtal för att stoppa handeln med djurdelar.