tv4play logo

Svårt att få tag på behörig fritidspersonal

Skolorna drar i gång i veckan och nytt för den här terminen är att det krävs lärarlegitimation – även för pedagoger på fritids. Men hälften av landets fritidslärare saknar rätt utbildning för att legitimeras.