tv4play logo

Mikroplaster inte farliga för människan: "Kan nog lugna oroliga"

Mikroplaster i dricksvatten tycks inte vara farligt för människor. Det konstaterar Världshälsoorganisationen i en rapport. Bruce Gordon, vattenexpert vid Världshälsoorganisationen ger en kort kommentar.

Mikroplaster inte farliga för människan: "Kan nog lugna oroliga"

Mikroplaster i dricksvatten tycks inte vara farligt för människor. Det konstaterar Världshälsoorganisationen i en rapport. Bruce Gordon, vattenexpert vid Världshälsoorganisationen ger en kort kommentar.