tv4play logo

Linköpings universitet evakueras efter hot

Linköpings universitet utryms efter affischer med hotfulla budskap riktats mot universitetet. Studentkåren har ombett alla stunder att utrymma. Universitetsdirektör Kent Waltersson berättar om situationen.

Linköpings universitet evakueras efter hot

Linköpings universitet utryms efter affischer med hotfulla budskap riktats mot universitetet. Studentkåren har ombett alla stunder att utrymma. Universitetsdirektör Kent Waltersson berättar om situationen.