tv4play logo

Citrusfrukter besprutas med skadligt ämne – kan påverka fosters hjärnor

Klorpyrifos är förbjudet i Sverige, men eftersom det är tillåtet i andra EU-länder kommer citrusfrukter in i landet med det skadliga ämnet på sig. Bekärmpningsmedlet kan hämna utvecklingen för fosters hjärnor.