tv4play logo

Mer till minskade klyftor mellan skolor - "Till dem som behöver det mest"

13 september 2019 0:31 min

Statsbidraget för att minska klyftor mellan skolor, höjs från 3,5 miljarder till 4,9 miljarder kr nästa år. Och till 6,2 miljarder året därpå. Utbildningsminister Anna Ekström (S) ger kort kommentar.