tv4play logo

Mer till minskade klyftor mellan skolor - "Till dem som behöver det mest"

TV4 Nyheterna

Statsbidraget för att minska klyftor mellan skolor, höjs från 3,5 miljarder till 4,9 miljarder kr nästa år. Och till 6,2 miljarder året därpå. Utbildningsminister Anna Ekström (S) ger kort kommentar.

Mer till minskade klyftor mellan skolor - "Till dem som behöver det mest"

TV4 Nyheterna

Statsbidraget för att minska klyftor mellan skolor, höjs från 3,5 miljarder till 4,9 miljarder kr nästa år. Och till 6,2 miljarder året därpå. Utbildningsminister Anna Ekström (S) ger kort kommentar.