tv4play logo

Bombhot, skadegörelse, vapenbeslag – fler incidenter på domstolarna

14 september 2019 2:06 min

Nyligen bombhotades tre tingsrätter i landet. Och antalet incidenter inom domstolsväsendet har mer än dubblerats de senaste fem åren.