tv4play logo

Mer vardagsmotion minskar risken för förtida död

TV4 Nyheterna

Yngre män med dålig kondition löper lika hög risk för hjärt-kärlsjukdomar som kvinnor över 60. Det här visar en ny unik svensk studie. Forskarna slår också fast att även små förbättrningar i konditionen leder till minskad risk för förtidig död.

Mer vardagsmotion minskar risken för förtida död

TV4 Nyheterna

Yngre män med dålig kondition löper lika hög risk för hjärt-kärlsjukdomar som kvinnor över 60. Det här visar en ny unik svensk studie. Forskarna slår också fast att även små förbättrningar i konditionen leder till minskad risk för förtidig död.