tv4play logo

Flyktingströmmen ökar – kan bli som 2015 igen

TV4 Nyheterna

Mer än 8 000 flyktingar kom till de grekiska öarna bara under augusti, ett antal som inte har setts sedan flyktingvågen 2015. Många kommer från Afghanistan men även från Syrien och Irak. En orsak kan vara att situationen i Turkiet blivit mycket sämre för flyktingar, trots flyktingavtalet med Europa.

Flyktingströmmen ökar – kan bli som 2015 igen

TV4 Nyheterna

Mer än 8 000 flyktingar kom till de grekiska öarna bara under augusti, ett antal som inte har setts sedan flyktingvågen 2015. Många kommer från Afghanistan men även från Syrien och Irak. En orsak kan vara att situationen i Turkiet blivit mycket sämre för flyktingar, trots flyktingavtalet med Europa.