tv4play logo

Kunskapslyft och etableringsjobb i fokus för regeringen

TV4 Nyheterna

Kunskapslyft och etableringsjobb var några av de förslag som regeringen kom med i dag när de presenterade den arbetsmarknadssatsning som finns i budgeten för 2020. Sammanlagt ska 1,3 miljarder satsas på att få fler människor i jobb nu när SCB:s siffror visar att arbetslösheten ökar igen.

Kunskapslyft och etableringsjobb i fokus för regeringen

TV4 Nyheterna

Kunskapslyft och etableringsjobb var några av de förslag som regeringen kom med i dag när de presenterade den arbetsmarknadssatsning som finns i budgeten för 2020. Sammanlagt ska 1,3 miljarder satsas på att få fler människor i jobb nu när SCB:s siffror visar att arbetslösheten ökar igen.