tv4play logo

Utvecklingstid - ny möjlighet att plugga till nytt jobb

TV4 Nyheterna

Som en del av höstbudgeten fick miljöpartiet igenom den arbetsmarknadspolitiska reformen utvecklingstid. Syftet är att människor ska få bättre förutsättningar att stärka sin position och rörlighet på arbetsmarknaden.

Utvecklingstid - ny möjlighet att plugga till nytt jobb

TV4 Nyheterna

Som en del av höstbudgeten fick miljöpartiet igenom den arbetsmarknadspolitiska reformen utvecklingstid. Syftet är att människor ska få bättre förutsättningar att stärka sin position och rörlighet på arbetsmarknaden.