tv4play logo

Juristen om HD-prövning av misshandelsfall: ”Vi behöver vägledning”

Juristen Johanna Björkman kommenterar att Riksåklagaren nu vill driva ett fall av våld i en nära relation till Högsta Domstolen för att få en vägledande dom om var skillnaden mellan grov misshandel och synnerligen grov misshandel går.

Juristen om HD-prövning av misshandelsfall: ”Vi behöver vägledning”

Juristen Johanna Björkman kommenterar att Riksåklagaren nu vill driva ett fall av våld i en nära relation till Högsta Domstolen för att få en vägledande dom om var skillnaden mellan grov misshandel och synnerligen grov misshandel går.