tv4play logo

”Hällde kokande vatten på henne” – HD ska avgöra misshandelsfall

TV4 Nyheterna

Riksåklagaren vill driva ett fall av våld i en nära relation till Högsta Domstolen för att få en vägledande dom, om var skillnaden går mellan grov misshandel och synnerligen grov misshandel.

”Hällde kokande vatten på henne” – HD ska avgöra misshandelsfall

TV4 Nyheterna

Riksåklagaren vill driva ett fall av våld i en nära relation till Högsta Domstolen för att få en vägledande dom, om var skillnaden går mellan grov misshandel och synnerligen grov misshandel.