tv4play logo

Satsning för att hitta nya vattentäkter

TV4 Nyheterna

Rekordtorka och låga grundvattennivåer har lett till en ny satsning för att hitta nya vattentäkter. Utanför Sjöbo i Skåne kartläggs nu jordens inre från luften.

Satsning för att hitta nya vattentäkter

TV4 Nyheterna

Rekordtorka och låga grundvattennivåer har lett till en ny satsning för att hitta nya vattentäkter. Utanför Sjöbo i Skåne kartläggs nu jordens inre från luften.