tv4play logo

Nytt verk ska återvinna miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall deponerat i speciella lagerplatser ska snart kunna återvinnas i ett nytt lakverk som Boliden bygger vid Rönnskär i Skelleftehamn - landets enda smältverk för framställning av basmetaller. Investeringen på 750 miljoner kommer generera pengar, men satsningen görs framför allt av miljöskäl.