tv4play logo

Nytt verk ska återvinna miljöfarligt avfall

TV4 Nyheterna

Miljöfarligt avfall deponerat i speciella lagerplatser ska snart kunna återvinnas i ett nytt lakverk som Boliden bygger vid Rönnskär i Skelleftehamn - landets enda smältverk för framställning av basmetaller. Investeringen på 750 miljoner kommer generera pengar, men satsningen görs framför allt av miljöskäl.

Nytt verk ska återvinna miljöfarligt avfall

TV4 Nyheterna

Miljöfarligt avfall deponerat i speciella lagerplatser ska snart kunna återvinnas i ett nytt lakverk som Boliden bygger vid Rönnskär i Skelleftehamn - landets enda smältverk för framställning av basmetaller. Investeringen på 750 miljoner kommer generera pengar, men satsningen görs framför allt av miljöskäl.