tv4play logo

Felbehandlade patienter vågar inte anmäla

TV4 Nyheterna

Patienter och patientförbund underkänner det nya systemet för hur en vårdskada ska anmälas. Numera måste en patient först vända sig till den som kritiken handlar om innan IVO tar emot en anmälan. Det har lett till att antalet anmälningar har minskat ordentligt.

Felbehandlade patienter vågar inte anmäla

TV4 Nyheterna

Patienter och patientförbund underkänner det nya systemet för hur en vårdskada ska anmälas. Numera måste en patient först vända sig till den som kritiken handlar om innan IVO tar emot en anmälan. Det har lett till att antalet anmälningar har minskat ordentligt.