tv4play logo

Skandia höjer sina bundna boräntor

Ännu en aktör höjer sina bundna boräntor, nämligen Skandia, som anger att skälet är ökade upplåningskostnader för räntebindningstider mellan ett och fem år.

Skandia höjer sina bundna boräntor

Ännu en aktör höjer sina bundna boräntor, nämligen Skandia, som anger att skälet är ökade upplåningskostnader för räntebindningstider mellan ett och fem år.