tv4play logo

Ny strategi för att undvika undernäring hos äldre

TV4 Nyheterna

Undernäring hos äldre är en dold folksjukdom. Sex av tio riskerar att hamna i undernäring och ofta upptäcks de för sent. Men problemet skulle kunna undvikas med en ny strategi menar Livsmedelsakademin.

Ny strategi för att undvika undernäring hos äldre

TV4 Nyheterna

Undernäring hos äldre är en dold folksjukdom. Sex av tio riskerar att hamna i undernäring och ofta upptäcks de för sent. Men problemet skulle kunna undvikas med en ny strategi menar Livsmedelsakademin.