tv4play logo

Giftiga ämnen oroar boende

TV4 Nyheterna

Utanför Trollhättan läcker giftiga ämnen som PCB och nickel från en gammal soptipp rakt ut i Göta Älv. Och trots en dom i miljööverdomstolen för tre år sedan har kommunen fortfarande inte vidtagit några åtgärder bl a på grund av risken för jordskred. De boende i området är kritiska och oroliga.

Giftiga ämnen oroar boende

TV4 Nyheterna

Utanför Trollhättan läcker giftiga ämnen som PCB och nickel från en gammal soptipp rakt ut i Göta Älv. Och trots en dom i miljööverdomstolen för tre år sedan har kommunen fortfarande inte vidtagit några åtgärder bl a på grund av risken för jordskred. De boende i området är kritiska och oroliga.