tv4play logo

Stor oenighet om regler kring skyddsvärda skogar

TV4 Nyheterna

Det råder djup oenighet inom Skogsstyrelsen efter ett förslag om att luckra upp reglerna kring skyddsvärda skogar vid avverkning. En av myndighetens styrelseledamöter går nu till direkt attack mot den egna generaldirektören.

Stor oenighet om regler kring skyddsvärda skogar

TV4 Nyheterna

Det råder djup oenighet inom Skogsstyrelsen efter ett förslag om att luckra upp reglerna kring skyddsvärda skogar vid avverkning. En av myndighetens styrelseledamöter går nu till direkt attack mot den egna generaldirektören.