tv4play logo

Koalan som flydde bränderna har dött

Den 14 år gamla koalan, som upptäcktes mitt i de australiska skogarnas eldhav och räddades, har nu avlidit av sina brännskador.

Koalan som flydde bränderna har dött

Den 14 år gamla koalan, som upptäcktes mitt i de australiska skogarnas eldhav och räddades, har nu avlidit av sina brännskador.

Nyheter i fokus