tv4play logo

Naturvårdsverket kritiserar skogsindustrin för överdrift

Skogsindustrin överdriver hur mycket skog som är skyddad från skogsbruk. Det menar Naturvårdsverket som är bekymrat över att de hotade - rödlistade arterna i skogen riskerar att bli fler.

Naturvårdsverket kritiserar skogsindustrin för överdrift

Skogsindustrin överdriver hur mycket skog som är skyddad från skogsbruk. Det menar Naturvårdsverket som är bekymrat över att de hotade - rödlistade arterna i skogen riskerar att bli fler.

Nyheter i fokus