tv4play logo

Ödehus stort problem i många kommuner

TV4 Nyheterna

Förfallna ödehus är ett växande problem i många av landets kommuner. Husen kan utgöra en fara både för människor och miljö - men att åtgärda dem blir ofta kostsamt. Nu kommer krav på att staten ska kompensera kommunerna ekonomiskt.

Ödehus stort problem i många kommuner

TV4 Nyheterna

Förfallna ödehus är ett växande problem i många av landets kommuner. Husen kan utgöra en fara både för människor och miljö - men att åtgärda dem blir ofta kostsamt. Nu kommer krav på att staten ska kompensera kommunerna ekonomiskt.