tv4play logo

Fråga om gratisblöjor på förskola väcker känslor

TV4 Nyheterna

Gratisblöjor ska ingå i maxtaxan beslutade Stockholms kammarrätt, alltså att kommunen ska ta notan.

Fråga om gratisblöjor på förskola väcker känslor

TV4 Nyheterna

Gratisblöjor ska ingå i maxtaxan beslutade Stockholms kammarrätt, alltså att kommunen ska ta notan.