tv4play logo

Landsbygdsministern: "Vi ska analysera vad vi behöver göra"

TV4 Nyheterna

Girjas sameby vann den tio år långa tvisten mot staten. Högsta domstolen ger samebyn ensamrätt att besluta om andra ska få jaga och fiska i området. I domen slås fast att rättigheten tillfaller samerna genom urminnes hävd. Nu kommenterar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) domen.

Landsbygdsministern: "Vi ska analysera vad vi behöver göra"

TV4 Nyheterna

Girjas sameby vann den tio år långa tvisten mot staten. Högsta domstolen ger samebyn ensamrätt att besluta om andra ska få jaga och fiska i området. I domen slås fast att rättigheten tillfaller samerna genom urminnes hävd. Nu kommenterar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) domen.