tv4play logo

Elsparkcyklar växande utmaning i hela världen

TV4 Nyheterna

Elsparkcyklarnas snabba utbredning är en växande utmaning för städer över hela världen. En ny OECD-rapport konstaterar att den mest nödvändiga säkerhetsåtgärden är att anpassa infrastrukturen så att elsparkcyklarna skyddas från tyngre fordon.

Elsparkcyklar växande utmaning i hela världen

TV4 Nyheterna

Elsparkcyklarnas snabba utbredning är en växande utmaning för städer över hela världen. En ny OECD-rapport konstaterar att den mest nödvändiga säkerhetsåtgärden är att anpassa infrastrukturen så att elsparkcyklarna skyddas från tyngre fordon.