tv4play logo

Bakslag för alzheimerforskning – ingen effekt av medicinen

TV4 Nyheterna

Två nya läkemedel som forskare satt sitt hopp till för att bota Alzheimers sjukdom har visat sig vara verkningslösa. Varken försämrat minne eller kognitiv förmåga påverkades. Men forskarna ger inte upp.

Bakslag för alzheimerforskning – ingen effekt av medicinen

TV4 Nyheterna

Två nya läkemedel som forskare satt sitt hopp till för att bota Alzheimers sjukdom har visat sig vara verkningslösa. Varken försämrat minne eller kognitiv förmåga påverkades. Men forskarna ger inte upp.