Coronainformation har inte nått alla – MSB medger fel

TV4 Nyheterna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medger nu att man misslyckats med att nå ut tillräckligt brett i samhället med corona-information. Frågan har tagit fart efter att sex av de som hittills avlidit uppges vara svensk-somalier. Tenstabon Fariah Idle tycker att det är bra att informationen nu börjar nå ut.

Coronainformation har inte nått alla – MSB medger fel

TV4 Nyheterna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medger nu att man misslyckats med att nå ut tillräckligt brett i samhället med corona-information. Frågan har tagit fart efter att sex av de som hittills avlidit uppges vara svensk-somalier. Tenstabon Fariah Idle tycker att det är bra att informationen nu börjar nå ut.