tv4play logo

Många kommuner agerar mot smittspridning

TV4 Nyheterna

Nära 9 av 10 kommuner i landet har vidtagit åtgärder för att begränsa lokal smittspridning av coronaviruset, det visar en enkät som TV4Nyheterna gjort. I Alingsås har man vidtagit flera åtgärder.

Många kommuner agerar mot smittspridning

TV4 Nyheterna

Nära 9 av 10 kommuner i landet har vidtagit åtgärder för att begränsa lokal smittspridning av coronaviruset, det visar en enkät som TV4Nyheterna gjort. I Alingsås har man vidtagit flera åtgärder.